Klienci

Wydawnictwo Stentor

Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR od 1993 roku publikuje podręczniki szkolne oraz książki pomocnicze dla uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych.

Związek Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy"

Lokalana Grupa Działania "Dolina Drwęcy" - organizacja powstała w 2006 r., dzięki wsparciu z funduszy unijnych, w ramach Pilotażowego Programu Leader+. Program ten jest wdrażany w Polsce jako jedno z działań Sektorowego Programu Opreacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich na lata 2004-2006".

Fundacja Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych wspiera publiczne i prywatne służby zatrudnienia w coraz lepszym działaniu na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Stowarzyszenie Inicjatyw Europejskich

Stowarzyszenie Inicjatyw Europejskich - wspiera działania proeuropejskie i społeczne związane z rozwojem demokracji i równouprawnienia w Polsce i uczestniczy w tworzeniu wspólnej Europy.

Portal Organizacji Pozarządowych

Portal Organizacji Pozarządowych

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Województwo Małopolskie jest jednym z partnerów projektu SMART (z ang. Sustainable Management and Actions to promote Regional Transition) finansowanego ze środków Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIC Południe.

Solaris Group Aviation & Wind

Firma Solaris Group Aviation & Wind jest ukierunkowana na działalność lotniczą oraz branżę energetyki odnawialnej.

Suntech S.A.

Suntech S.A. - dostawca systemów zarządzania klasy OSS dla operatorów telekomunikacyjnych  oraz rozwiązań elektronicznej bankowości dla instytucji bankowych.

BillNet S.A.

BillNet S.A. jest pierwszą firmą na rynku polskim oferującą usługę Elektronicznej Prezentacji i Płatności Rachunków przez Internet.

Compmage

Compmage jest firmą dostarczającą usługi IT dla małych firm i osób prywatnych na terenie zachodniego Londynu i okolic.

13 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 Home | Firma | Nasz Zespół | Oferta | Realizacje | Klienci | Aktualności | Referencje | Nowe Produkty | Newsletter | Kontakt